Uchwała POZ JUDO nr 1/2020

UCHWAŁA nr 1/2020

z dnia 25.01.2020 r.

Dotyczy: Zawieszenia w prawach członka klubu UKS AKADEMIA JUDO RZESZÓW.

Uchwałę podjęto jednogłośnie podczas walnego zebrania w dniu 25.01.2020 r. ze względu na:

– Brak aktywności klubu w działaniach Podkarpackiego Okręgowego Związku Judo

– Brak wpłat składek członkowskich

– Działanie na niekorzyść Podkarpackiego Okręgowego Związku Judo wynikającą z nie wywiązywania się z rozliczeń przyznanych dotacji.

– Narażenie na straty Podkarpackiego Okręgowego Związku Judo

– Długotrwała nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zebrań Podkarpackiego Okręgowego Związku Judo.

Uchwałę podejmuję się i wciela w życie do momentu rozpoczęcia przez klub UKS AKADEMIA JUDO RZESZÓW współpracy z Podkarpackim Okręgowym Związkiem Judo.

Od niniejszej uchwały przysługuje klubowi odwołanie.