Projekt Judo in School realizowany w Jaśle

Z przyjemnością informujemy, że  klub  UKS ASW JUDO JASŁO od lutego  realizuje program Judo in School.

Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle.

Więcej informacji o projekcie:

Program „Judo in Schools” polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć judo w 16 szkołach podstawowych,

wskazanych przez Okręgowe Związki Judo oraz lokalne kluby judo prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży,

których zadaniem będzie bezpośrednia organizacja programu w danej szkole.

Uczestnikami zajęć judo w programie „Judo in Schools” będą uczennice i uczniowie z klas:

I – III, łącznie 50 dzieci w każdej szkole. Ze względu na bezpieczeństwo uczestnicy

zajęć zostaną podzieleni 15 – 25 osobowe na grupy.  Zajęcia dla każdej grupy,

będą prowadzone w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut

Udział uczniów danej szkoły w zajęciach judo, w ramach programu „Judo in Schools” jest DOBROWOLNY I BEZPŁATNY. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach programu „Judo in Schools” mają obowiązek ubezpieczyć dzieci w zakresie NNW. Zajęcia w szkołach, w programie „Judo in Schools” prowadzą licencjonowani trenerzy judo, wyznaczeni przez kluby opiekujące się daną szkołą.